hchome_b.gif
hcaktualnosci_b.gif
business_wizard003003.gif
hcserv_b.gif
hclink_b.gif
Ochotnicza Straż Pożarna Ratownictwa Wodnego w Nowej Soli
28042013001002.gif
Zadania
obraz%20177%20min.jpg
baner_osp.gif
28042013002001.png
@
Wykonywanie wszystkich niezbędnych działań na wodzie, jak i również pod jej powierzchnią na obszarze wszystkich wód śródlądowych oraz "rewirach" jednostek portowych.

Udział w operacjach i prowadzenie lub udział w akcjach ratowniczych podczas zagrożeń powszechnych, katastrof naturalnych i awarii technicznych, w tym powodzi i pożarów na wodach.

Programowanie i prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa osób na wodach.

Ujawnianie zagrożeń bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się.

Działanie na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia przed pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami.

Działanie na rzecz ochrony środowiska.

Informowanie o występujących zagrożeniach pożarowych i innych zagrożeniach miejscowych oraz sposobach im zapobiegania.

Rozwijanie i krzewienie kultury fizycznej i sportu.

Organizowanie pożarniczego i obronnego wychowania dzieci i młodzieży.