Ochotnicza Straż Pożarna Ratownictwa Wodnego w Nowej Soli
hchome_b.gif
hcaktualnosci_b.gif
hcprod_b.gif
business_wizard004002.gif
hclink_b.gif
28042013001002.gif
Historia
Poniższe informacje pochodzą z publikacji Pana Marka Szczypczyka pt.: "15 lat Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwa Wodnego w Nowej Soli" opisującą historię naszej jednostki, która została wydana przez Muzeum Miejskie w Nowej Soli 2007, ul. Muzealna 20, 67-100 Nowa Sól, tel. 068 3873640.
krzyz1.jpg
e-mail: muzeum.os@nowasol.net
www.muzeum.nowasol.net
baner_osp.gif
28042013002001.png
       Pomysł utworzenia grupy płetwonurków przy Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej (JRG) Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli został zaszczepiony wśród strażaków przez nowosolskiego płetwonurka Zbigniewa Moszkowicza, idea nie znalazła jednak poparcia u ówczesnego Komendanta Wojewódzkiego PSP więc grupa strażaków i kilku cywilnych płetwonurków wybrało formułę utworzenia stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP).
       Zebranie założycielskie odbyło się w dniu 10 sierpnia 1993 r., 19 sierpnia tegoż roku Sąd Wojewódzki Wydział I Cywilny w Zielonej Górze wpisał organizację do rejestru stowarzyszeń, a 30 sierpnia dokonano wyborów władz OSP na czele których stanął Prezes Zarządu Zbigniew Moszkowicz.
z.moszkowicz.jpg
l.tomczyk.jpg
Zbigniew Moszkowicz pierwszy Prezes OSP Nowa Sól w latach 1993-1996
Leszek Tomczyk Dowódca JRG Nowa Sól w latach 1996-1999
Następne strony
1
2
3
4
@