Ochotnicza Straż Pożarna Ratownictwa Wodnego w Nowej Soli
hchome_b.gif
hcaktualnosci_b.gif
hcprod_b.gif
business_wizard004002.gif
hclink_b.gif
28042013001002.gif
Historia
e-mail: muzeum.os@nowasol.net
www.muzeum.nowasol.net
baner_osp.gif
28042013005001.png
     Od początku powstania OSP bardzo dobrze układała się współpraca z JRG, z którą 23 wrześnie 1993 r. podpisano porozumienie o wzajemnej, bezpłatnej pomocy sprzętowej, bazowej i organizacyjnej.
Początki pracy były bardzo trudne, brakowało sprzętu, a ten którym dysponowano stanowił prywatną własność członków OSP, brakowało też funduszy na jego zakup oraz na drogie szkolenie. Podjęto zatem decyzję prowadzenia działalności gospodarczej na potrzeby statutowe (m.in. otworzono zakład legalizacji i napełniania gaśnic). Pierwszą grupę 10 płetwonurków przeszkolono w 1995 r. w ośrodku Ligi Obrony Kraju nad J. Lipie w m. Długie gm. Strzelce Krajeńskie.
     W roku 1996 zostaje wybrany nowy Zarząd OSP kadencji 1996-2000 na czele z Andrzejem Mlekickim . Od maja tego roku Dowódcą JRG zostaje Leszek Tomczyk, współpracujący jednocześnie z Urzędem Miasta Nowej Soli w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Zdołał on doprowadzić do podjęcia przez Radę Miasta uchwały budżetowej na 1997 r., w której przewidziano dofinansowanie działalności OSP. Od tamtej chwili miasto przeznacza corocznie pewną kwotę na ten cel.
     Dzięki dotacjom, w latach 1997-2000, zdołano skompletować w OSP niezbędne wyposażenie osobiste płetwonurków, sprzęt łączności radiowej i w szybkim tempie przeszkolić znaczną liczbę członków w zakresie kursów płetwonurków wszystkich stopni oraz uprawnień dodatkowych niezbędnych do prowadzenia działań pod wodą i na jej powierzchni.
     W latach 2000-2001 funkcję Prezesa obejmuje Andrzej Zelisko. Następuje dalsza intensyfikacja szkolenia. Organizowany jest m.in. kurs stermotorzystów przy współpracy z Inspektoratem Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu oraz wykładowcami Liceum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu, dla ponad 80 strażaków zawodowych i ochotników z terenu woj. lubuskiego. Przeprowadzony zostaje kurs płetwonurków w Łagowie, nawiązano współpracę z Centrum Nurkowań w Głogowie, brano udział w ćwiczenia organizowanych przez PSP, a także w Mistrzostwach Polski Płetwonurków.
Następne strony
1
2
3
4
@
krzyz1.jpg