Ochotnicza Straż Pożarna Ratownictwa Wodnego w Nowej Soli
hchome_b.gif
hcaktualnosci_b.gif
hcprod_b.gif
business_wizard004002.gif
hclink_b.gif
28042013001002.gif
Historia
krzyz1.jpg
e-mail: muzeum.os@nowasol.net
www.muzeum.nowasol.net
baner_osp.gif
28042013007001.png
      Najdonioślejszym jednak wydarzeniem tamtego okresu jest pozyskanie przez organizację samochodu dla płetwonurków. Zwrócono się do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze oraz do włodarzy Nowej Soli z wnioskami o dofinansowanie zakupu, który miał być realizowany w ramach dużego przetargu na samochody ratownicze, prowadzonego przez Zarząd Główny ZOSP RP. W wyniku wielu starań, a także dzięki ogromnemu wsparciu władz Nowej Soli, 22 grudnia 2006 r. długo oczekiwany, pięcioosobowy, pojazd marki GAZ GRK 27057-096 "Gazela" stał się własnością OSP RW. Należy tu podkreślić wielką przychylności Elżbiety Polak - Dyrektora Biura Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP WL, Kazimierza Kęsa - w tamtym okresie Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Prezydenta Nowej Soli - Wadima Tyszkiewicza.
Rok 2007. Przekazanie "Gazeli".Zdjęcie wykonane przez Tadeusza Ostrowskiego.
     Uroczyste przekazanie pojazdu nastąpiło 27 lutego 2007r. a jego posiadanie i z pewnością ułatwia wykonywanie zadań statutowych w kolejnych latach, w których OSP RW zarządzana jest przez kolejny Zarząd kadencji 2008-2012 pod kierownictwem Prezesa Wojciecha Boczkowskiego.
     Działalność OSP RW to nie tylko akcje, ćwiczenia, szkolenia i zawody. To dbałość o sprzęt na którego konserwację łożone są pokaźne kwoty, to również działania na rzecz lokalnego środowiska, do których należą m.in.: coroczny udział w "akcji sprzątania świata" , coroczne oczyszczanie kąpielisk z niebezpiecznych przedmiotów znajdujących się pod wodą, czy prowadzone pokazy i pogadanki na temat bezpieczeństwa na wodzie, przyczyniające się z pewnością do tego aby właśnie płetwonurkowie nie musieli uczestniczyć w najbardziej smutnych dla nich samych akcjach - poszukiwań osób które utonęły. Oby takich zdarzeń nie było.
pgazeli.jpg
Następne strony
1
2
3
4
@